Samverkan för ett hållbart Malmö

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en samverkansplattform som är med och gör Malmö mer hållbart. Vi stöder och initierar samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet, för att bli starka inom kunskap och lärande för hållbar stadsutveckling.

Vi har funnits sedan 2008 och drivs av staden och universitetet till lika delar.  Genom regelbunden samverkan mellan forskare och tjänstepersoner arbetar vi bland annat med forskningscirklar,  seminarier, konferenser samt publikationer och rapporter.

©Foto: J.R. Andersson

Vi skapar nytt

Under 2019 har Institutet för hållbar stadsutveckling fått en ny föreståndare, Linda Lill.  Parallellt med detta står vi utan lokaler och fast adress, vilket vi hoppas snart hittar sin lösning. Samtidigt håller vi på att forma om vår verksamhet en aning. Ett led i det arbetet är att skapa den här hemsidan, som successivt kommer att fyllas på. Följ oss gärna i vårt fortsatta arbete!