Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för Institutet för hållbar stadsutveckling:

Charlotte Ahlgren Moritz  
ISU-styrelseordförande
Vicerektor på Malmö universitet
Telefon 0705-374797
charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

Sandra Jönsson
Föreståndare för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
och utvärdering, Malmö universitet
Telefon 040-665 76 04
sandra.jonsson@mau.se

Maria Hellström Reimer
Professor i design i teori och praktik på 
Institutionen för Konst, kultur och kommunikation, 
Malmö universitet
Telefon 040-665 71 47
maria.hellstrom.reimer@mau.se 

Johan Emanuelson
Avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad
Telefon 040-34 23 46
johan.emanuelson@malmo.se

Magnus Metz
Utvecklingsstrateg på Kulturförvaltningen,
Malmö stad
Telefon 0733-92 47 17
magnus.metz@malmo.se

Per-Arne Nilsson
Strateg på Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon 070-658 99 51
per-arne.nilsson@malmo.se