Team

Linda LillFöreståndare
Lektor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40 – 665 77 73, +46 76-139 45 99
linda.lill@mau.se

Joakim Nordqvist
Klimatstrateg på Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon: +46 70-846 87 73
joakim.nordqvist@malmo.se

Jonna Sandin Larkander
Samhällsplanerare på Strategiavdelningen,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Telefon: +46 40-34 22 66
jonna.sandin.larkander@malmo.se

Fiona Winders
Utvecklingssamordnare på Kulturförvaltningen,
Malmö stad
Telefon: +46 76-633 89 41
fiona.winders@malmo.se

Pernilla Ouis
Docent på Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 77 89
pernilla.ouis@mau.se

Birgitta Vitestam
Universitetslektor på Institutionen för Urbana studier,
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 76 13
birgitta.vitestam@mau.se

Staffan Schmidt
Universitetslektor på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3),
Fakulteten för Kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 87 25
staffan.schmidt@mau.se