Hösten 2020: Två öppna digitala evenemang

Under hösten 2020 arrangerar Institutet för hållbar stadsutveckling inga publika evenemang, på grund av den rådande pandemin. Vi kommer däremot att delta i två digitala möten, som det går bra att anmäla sig till.

“Snacka med (egen) macka”:
Lokala gemenskapers betydelse för hållbar stadsutveckling

När: 18 november kl. 12.00 – 13.00. Obs! INSTÄLLT P G A SJUKDOM.
Vi återkommer med nytt datum!
Plats: Teams. En länk kommer via mail före föreläsningen.

Pernilla Ouis från Malmö universitet och Jonna Sandin Larkander från stadsbyggnadskontoret berättar om det forskningscirkelarbete som Institutet för hållbar stadsutveckling bedrev under 2019 på temat ”Lokala gemenskapers betydelse för hållbar stadsutveckling”.

Ämnet är en naturlig fortsättning på institutets förra forskningscirkel, som handlade om hur vi skapar inkluderande offentliga rum. En av slutsatserna från det arbetet var att Malmö stad inte på egen hand kan aktivera stadens platser. Initiativ behöver komma från många lokala gemenskaper, för att vi tillsammans ska kunna skapa levande och inkluderande mötesplatser i staden över tid. 

Begreppet lokala gemenskaper användes i cirkelarbetet för att fånga inte bara det formellt organiserade föreningslivet, utan även mindre organiserade grupper som vill utveckla en fysisk plats i staden. Både Malmö stad och Malmö universitet har lång erfarenhet av att samarbeta med olika typer av lokala gemenskaper i stadsutvecklingsprojekt, men det finns sällan möjlighet att förutsättningslöst dela erfarenheter och lärdomar i sammanhang som samlar både forskare och praktiker på det sätt som skett i inom ramen för detta forskningscirkelarbete.

Anmälan sker via mail till Lotta Hansson, kommunikatör på stadsbyggnadskontoret: lotta.hansson@malmo.se

Forskning baserad på medaktörer och medskapande – forskningscirkeln som vetenskaplig metod

När: 2 december kl. 13.15 – 15.00
Plats: Zoom, via denna länk: https://mau-se.zoom.us/j/65957417694?pwd=c3gzbXRjbkNZUDN1V0RKcWxMVW9KZz09

Det här öppna seminariet arrangeras av Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet. De har bjudit in oss från Institutet för hållbar stadsutveckling och medverkar gör:
Linda Lill, föreståndare för Institutet för hållbar stadsutveckling.
Pernilla Ouis, biträdande professor i socialt arbete vid Malmö universitet och professor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad samt före detta gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling.
Jonna Sandin Larkander, samhällsplanerare på Stadsbyggnadskontorets strategiavdelning, i Malmö stad och gränsgångare inom Institutet för hållbar stadsutveckling.

Ingen anmälan krävs, klicka bara på länken ovan på utsatt tid.

Pernilla Ouis och Jonna Sandin Larkander har tillsammans drivit två forskningscirklar och utifrån dem skrivit två rapporter inom ramen för Institutet för hållbar stadsutveckling:

Hur skapar vi inkluderande offentliga rum?
Lokala gemenskapers betydelse för hållbar stadsutveckling

Här kan du läsa deras rapporter.