Institutet upphörde 31 december 2023

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) bildades 2006 och avslutades 31 december 2023. Det var en etablerad samverkansplattform som ägdes till lika delar av Malmö stad och Malmö universitet. Verksamheten syftade till att öka samverkan om hållbar stadsutveckling genom ett tätare utbyte av forskning, kunskapsunderlag och erfarenheter. 

Här kan du läsa vår verksamhetsrapport för 2023.

©Foto: J.R. Andersson