Samarbete över kommun- och lärosätesgränser ska skapa klimatneutrala städer 

Via sin Mission-satsning har EU utsett 112 europeiska städer till föregångsstäder i arbetet med att bli klimatneutrala till 2030. Tre av dem är skånska – Helsingborg, Lund och Malmö. Städerna inledde nyligen ett samarbete med tre skånska lärosäten, för att få stöd i sin satsning.

Foto Bojana Lukac

Det nystartade samarbetet har fått namnet Klimatneutrala städer – Öppen akademi och leds av Lunds universitet, med Lena Neij som projektledare. Vid sin sida har de SLU Alnarp, Malmö universitet, de tre berörda städerna samt flera andra samarbetspartner: Trivector, K2–The Swedish Knowledge Centre for Public Transport, E.ON Sverige, Öresundskraft, Kraftringen energi och Energikontor Syd. Institutet för hållbar stadsutveckling ingår också som en del i satsningen.

Tillsammans ska samarbetsparterna utveckla och stärka kunskapen inom några utvalda kunskapsområden: mobilitet och transporter, elektrifiering, plaster i avfall, koldioxidinlagring och cirkulärt byggande.

Vad är  Klimatneutrala städer – Öppen akademi?
– Det är ett samverkansinitiativ eller en kunskapsplattform, som ska stödja de tre skånska Mission-städerna att nå målet om att vara klimatneutrala 2030. Det görs dels genom att utveckla kunskapsbaserade och transformativa processer för en klimatomställning, dels genom att stimulera till gränsöverskridande forskning, säger Lena Neij.

Vilka frågor diskuterade ni på projektets kick-off den 9 mars?
– Vi diskuterade städernas utmaningar, deras förväntningar på projektet, forskarnas roll i omställningsarbetet och möjligheterna att skapa mer kunskapsbaserade omställningsprocesser. Plus en hel massa annat, energin på mötet var hög, säger Lena.

De tre städerna har lovat att vara klimatneutrala till 2030 – vad innebär det?
– Processerna för att utforma städernas klimatkontrakt med EU pågår för fullt, så vi vet inte än hur löftena kommer att se ut, säger Lena.

Vilka är städernas största utmaningar?
– Det ska diskuteras på följande möten. Tillsammans kommer vi att identifiera styrkor och utmaningar i det pågående omställningsarbetet, men också diskutera hur vi kan ta nästa steg för att nå de ambitiösa mål som städerna har satt upp, säger Lena.

Vad kan forskarna bidra med?
– Tanken är att de tre universiteten ska bidra till nydanade tvärvetenskaplig kunskap, och, inte minst, bidra till omställningen i praktiken. Vid de tre medverkande lärosätena bedrivs forskning i centrala och relevanta forskningsfrågor som berör klimatneutrala städer. Genom stärkt samverkan kan vi bidra till utveckling av ny tvärvetenskaplig forskning och utbildning, avslutar hon.

Till sist, en fråga till Birgitta Vitestam, tf föreståndare för Institutet för hållbar stadsutveckling:

Vilken roll har Institutet för hållbar stadsutveckling?
– Vi ska vara en länk för att informera om projektet samt på sikt knyta forskare från Malmö universitet och tjänstepersoner från Malmö stad till projektet, säger hon.

Här kan du läsa mer om projektet.