Samfinansierad samverkansplattform

Institutet för hållbar stadsutveckling var en samfinansierad samverkansplattform för forskningsbaserad kunskap och tillämpning, mellan Malmö universitet och Malmö stad.

Institutet skapade mötesplatser för forskare och praktiker, där de kunde samverka och bredda sina kontaktnät. Vi lyfte fram Malmö stads och Malmö universitets gemensamma arbete med hållbar stadsutveckling ur ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

Malmö ska vara ledande inom hållbar stadsutveckling; såväl ekologiskt, socialt, ekonomiskt som kulturellt. Vårt uppdrag var att aktivt stödja och initiera samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet, med det gemensamma målet att bli ledande inom kunskapsproduktion och lärande för hållbar stadsutveckling.

Våra fyra mål:

1. Främja forsknings- och utbildningssamverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad.

2. Vidareutveckla samverkansformer, metoder och modeller mellan Malmö universitet, Malmö stad och aktörer i det omgivande samhället.

3. Bidra till lärande och utbyte av kunskap och erfarenheter inom institutets ansvarsområde.

4. Fortsätta prövandet av kulturens roll som en fjärde dimension för hållbar stadsutveckling.