Hållbar stadsutveckling genom forskningsbaserad samverkan

Inom institutet arbetar vi med forskningsbaserad samverkan. Gränsgångare från Malmö stad och Malmö universitet arbetar aktivt med hållbar stadsutveckling, ute på fältet. Genom olika projekt gör och lär de – av varandra och tillsammans.

Under hösten 2022 och våren 2023 har vi producerat en film om samverkan, baserad på forskning av en av institutets gränsgångare – Anna Seravalli. Hennes insikter och resultat bygger på en litteraturöversikt, intervjuer med personer från olika sektorer (alla med bred erfarenhet av samverkan) samt hennes egen erfarenheten av samverkan.

Visa gärna filmen när du vill prata om, utveckla eller inspirera till samverkan!

Filmen finns också i en engelsk version, du hittar den på vår engelska undersida.

Filmen är släppt med en CC BY-SA-licens. Det innebär att den är fri att visa och sprida, under förutsättning att Institutet för hållbar stadsutveckling anges som upphovsman.

Stödmaterial för dig som vill använda filmen i din samverkan

Här kan du läsa en intervju med Anna Seravalli där hon berättar om filmens syfte och fördjupar sig i olika perspektiv på samverkan.

Anna vill rikta ett speciellt TACK …
… till dem som ställt upp på intervju och bidragit med erfarenheter och kloka reflektioner: Jörgen Andersson, Torbjörn Eng, Heiti Ernits, Klas Grinell, Marcus Jahnke, Therese Jephson, Lars Lilled, Joakim Nordqvist och Mina Sharifiyan. Hon vill också tacka Lotta Solding som har jobbat med manus och allt skriftligt material. Hon har varit oerhört viktig för att hitta rätt ord. Slutligen vill Anna tacka Big Brain Agency för filmskapande och tålamod med utformningen av manuset.