ISU-gränsgångare får Malmö universitets utmärkelse för samverkan 2023

Malmö universitets utmärkelse för samverkan 2023 går till Margareta Rämgård, docent på Institutionen för vårdvetenskap. Hon har uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan via innovationsprojektet Jämlik hälsa, som ägt rum mellan 15 aktörer från såväl privat som offentlig och idéburen sektor samt medborgare. Projektet har finansierats av Vinnova.

“Om samverkan ska fungera så måste alla vara väldigt öppna, med såväl de egna avsikterna som med insikten om motpartens intentioner, det gäller också forskarna. Det gäller också att ha tydligt med värdegrunden och att inte se enbart till den egna vinsten. Aktörerna behöver inte nödvändigtvis ha samma mål med samverkan, så länge det finns en öppenhet om detta,”, säger Margareta Rämgård i en artikel som publicerades på Malmö universitets hemsida den 18 september 2023.

Här kan du läsa mer om Margareta och vilka projekt hon arbetar med inom Institutet för hållbar stadsutveckling. Samverkan är hennes röda tråd även här!

Kollegorna på ISU säger stort grattis till utmärkelsen!