Institutet för hållbar stadsutveckling upphör vid årsskiftet

Malmö stad och Malmö universitet samverkar på många olika sätt. Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) har via sin plattform varit en aktiv del av detta under de 15 år som staden och universitetet gemensamt drivit verksamheten. Den 31 december 2023 upphör institutet – men samverkan aktörerna emellan fortsätter, fast i andra former. 

Exakt hur de nya samarbetsformerna kommer att se ut är ännu inte klart. Under hösten 2023 pågår ett antal samtal och workshops om just detta, både inom och mellan de båda organisationerna. Samtalen är en följd av det samverkansavtal som skrevs mellan staden och universitetet i slutet av 2021.

Samverkansavtal med fyra fokusområden
Det gemensamma samverkansavtalet har fokus på fyra samverkansområden: hållbar stadsutveckling, jämlik välfärd, kompetensförsörjning och Malmös attraktivitet. Nu ska de båda parterna hitta nya sätt att samverka inom dessa fyra områden.

Så här sa Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet och Andreas Norbrant, stadsdirektör Malmö stad, när avtalet skrevs under:

– Malmö universitet och Malmö stad möter gemensamma och globala samhällsutmaningar, som vi hanterar bättre tillsammans än var för sig. Genom det nya avtalet kan vi fortsätta verka för att forskningsbaserad kunskap kommer till nytta i samhället generellt och i Malmö som stad, sa Kerstin Tham.

– Jag är glad över det nya samarbetsavtalet. Det tydliggör och konkretiserar vårt gemensamma ansvar om att säkerställa ett långsiktigt samarbete mellan oss. Samverkansavtalet stärker även möjligheterna att agera gemensamt såväl lokalt och regionalt som i nationella och internationella sammanhang, sa Andreas Norbrant.

Här kan du läsa mer om samverkansavtalet: https://mau.se/nyheter/nytt-overgripande-samverkansavtal-mellan-malmo-stad-och-malmo-universitet/

Fakta/Institutet för hållbar stadsutveckling
Institutet bildades 2008, som en gemensam samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö universitet. Syftet med verksamheten har varit att öka samverkan om hållbar stadsutveckling genom ett tätare utbyte av forskning, kunskapsunderlag och erfarenheter.

Institutet fortsätter att producera Stadsutvecklingspodden året ut: https://isumalmo.mau.se/stadsutvecklingspodden/

Här kan du läsa mer om ISU:s verksamhet: https://isumalmo.mau.se/