Nytt samarbete 2022 – om Malmös hållbara tillväxt

Under 2022 kommer Institutet för hållbar stadsutveckling att samarbeta med Malmö Tillväxtkommission, som drivs av Malmö stad. Samarbetet kommer att märkas i institutets kanaler och plattformar – mest konkret i några avsnitt av Stadsutvecklingspodden. 

Redan i årets första podd-avsnitt, som publiceras den 25 januari, får vi stifta bekantskap med tre av de 18 kommissionärer som är knutna till kommissionen. Agneta Nordin samtalar här med Martin Andersson, som är kommissionens ordförande och professor i industriell ekonomi på Blekinge Tekniska Högskola samt med Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon och Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen. Tillsammans berättar de om Tillväxtkommissionens uppgift, varför den behövs och vad den förväntas åstadkomma under året.

Mot slutet av 2022 ska Tillväxtkommissionen leverera en slutrapport, med en rad rekommendationer till hur Malmö stad ska arbeta vidare för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt. 

Linda Lill, föreståndare för Institutet för hållbar stadsutveckling, kommenterar samarbetet så här:

– Tillväxtkommissionens arbete kopplar tydligt samman ekonomiska och sociala dimensioner av hållbarhet, som ju ingår som hörnstenar i institutets arbete. Genom ett samarbete i podd-format kan vi tillsammans sprida kunskap om Malmös hållbara utveckling.

Och så här förklarar Carin Larsson, kommunikatör för Tillväxtkommissionen, varför de ville vara en del av Stadsutvecklingspodden:

– Vi hittade Stadsutvecklingspodden när vi började snegla på podd som en tänkbar kanal för att diskutera frågor om tillväxt och utveckling av Malmö. Eftersom Institutet för hållbar stadsutveckling är en samverkansplattform mellan staden, som är kommissionens uppdragsgivare, och Malmö universitet kände vi att podden passade oss bra. Kommissionens förslag och rekommendationer ska vara vetenskapligt grundade, vilket gör att vi samarbetar mycket med forskare. Dessutom belyser podden samhällsutvecklingsfrågor på ett spännande sätt, som vi gärna ville vara en del av.

Här kan du lyssna på avsnittet 

Här kan du läsa mer om Malmö Tillväxtkommission.