Idel samverkan – med koppling till forskning

2019 genomgick Institutet för hållbar stadsutveckling lite av en omstart. Linda Lill utsågs till ny föreståndare, med ett tydligt uppdrag att göra verksamheten mer forskningsanknuten. Tre år senare sjuder institutet av en rad nystartade samverkansprojekt, alla med en tydlig koppling till forskning.

Institutets nya väg framåt var inte gammal när pandemin lamslog Sverige och världen, i mars 2020. Att i princip all verksamhet bedrivits digitalt sedan dess verkar dock inte ha dragit ner på takten eller stoppat institutets arbete. I mars 2022 stämmer vi av läget med Linda Lill.

Hur har ni hanterat de två gångna åren?
– Vi var självklart lika tagna på sängen som alla andra, men hittade sedan ganska snabbt en fungerande vardag med digitala möten. Under 2021 startade vi Stadsutvecklingspodden, för att nå ut till en bredare publik via en för oss ny, och digital, kanal. Vi ersatte också våra frukostmöten med det vi kallar Urbana samtal, även de digitala. Gränsgångarna lärde sig under resans gång alltmer om varandras verksamheter och kompetenser och inledde efterhand olika samarbeten samt skrev flera gemensamma forskningsansökningar. Parallellt med detta har vi arbetat med att undersöka och förbättra vårt sätt att samarbeta.

Hur är läget nu?
– Samtliga gränsgångare är involverade i gemensamma projekt, tydligt knutna till forskning. Under 2021 inledde fyra av dem, två forskare från Malmö universitet och två tjänstepersoner från Malmö stad, ett samverkansprojekt om kultur och stadsutveckling. Tillsammans fokuserar de på kulturens roll inom Stadsbyggnadskontorets samverkans-, planerings- och bygglovsskeden. Projektet heter Kultur i och för en social och ekologisk hållbar stad.

Några fler exempel?  
– En gränsgångare på kulturförvaltningen har precis inlett ett samarbete med en forskare på Malmö universitet. Projektet heter Cultural Places for Youth and Wellbeing. Det handlar, kort beskrivet, om att utforska relationen mellan mötesplatser för unga och välbefinnande. Vilka värden, synliga och osynliga, har en mötesplats? 

– Och, så sent som nu i januari, fick projektet Ekosociala initiativ finansiellt stöd från Tillväxtverket, vilket innebär att de två gränsgångare som redan arbetat med den här frågan en tid nu kan fortsätta sitt arbete och genomföra en förstudie. I den ska Malmö stad tillsammans med Malmö universitet arbeta för att uppmärksamma, förstå och förhoppningsvis hitta vägar för att stödja lokalt ekosocialt engagemang och entreprenörskap i Malmö.

Full aktivitet med andra ord. Hur känns det?
– Det känns mycket bra. Jag är så stolt över vad vi åstadkommit under de här tre åren och över den energi och kraft som vi tillsammans lägger ner på vårt uppdrag. Det råder varken brist på samhällsutmaningar eller vilja bland gränsgångarna att utmana rådande problemområden. Genom denna drivkraft har vi också lyckats engagera både finansiärer och kollegor i våra verksamheter att verka för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det finns mycket att göra och ISU bidrar med en del.

Här kan du ladda ned Institutets verksamhetsrapport för 2021.