En film om kulturens roll i Malmö

Vilken betydelse spelar kultur för hållbar stadsutveckling? Varför är kultur viktigt och hur påverkas vi när den inte länge finns där, som under en pandemi?

De frågorna försöker den här filmen besvara, inspelad under hösten 2020 och våra 2021. I filmen möter vi kulturutövare och kulturinstitutioner som berättar hur de påverkats av coronapandemin. Genom att lyfta fram deras erfarenheter vill bidra till fördjupad kunskap om hur vi tar oss igenom både samtida och framtida kriser.