Välkommen till en workshop om social hållbarhet, Norra Sorgenfri och planeringens förutsättningar

När:               Den 2 december kl. 13.00–16.00.

Var:               På Malmö universitet, Gäddan (lokalen Storm på entréplan), Citadellsvägen 7.

För vem:        Forskare, planerare, politiker och andra intresserade.        

Lyssna till kortare presentationer från ett pågående forskningsprojekt om Norra Sorgenfris omvandling. Därefter bjuder vi in till ett samtal om några av projektets centrala frågor: 

  • Vad har följt planeringsvisionerna och vad skiljer sig från dem i Sorgenfri? 
  • Vilket stadsliv växer fram i området och vilka aktiviteter försvinner? 
  • Hur har social hållbarhet uttryckts och vilka andra sätt att rama in planeringsambitioner kan eller vill vi se? 
  • Vad kan vi lära oss av erfarenheterna från att arbeta med stadsomvandling i ett område med en så brokig struktur?

Fakta/bakgrund
Workshopen är en del av projektet Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen. Forskarna inom projektet är: Guy Baeten (Urbana studier, Malmö universitet), Erik Jönsson (Kulturgeografi, Uppsala universitet), Carina Listerborn (Urbana studier, Malmö universitet), Johan Pries (Kulturgeografi Lunds universitet, med en bakgrund i historia), Mattias Qviström (Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruks-universitet) och Burcu Yigit Turan (Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruks-universitet). 

Genom att följa det omvandlingsarbetet i Norra Sorgenfri, som pågått i drygt 15 år, vill projektgruppen analysera hur arbetssätt och planeringsvisioner växer fram och förvandlas över tid. Fokus i projektet har framför allt legat på vad social hållbarhet betytt eller kan betyda. Men även frågor kring kulturen och konstens ställning i planeringen och frågor om mobilitet och integration är centrala. Ett annat viktigt fokusområde är hur politiska visioner samspelar med andra aktörers visioner för stadsdelen samt de utmaningar som följer av att arbeta med en stadsdel som så länge formats av sin industriella och delvis postindustriella historia, där många olika grupper varit aktiva och där en mängd fastighetsägare äger marken.

Workshopen genomförs av projektgruppen i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling.