Förändring 2020: ännu tydligare koppling till forskning

2020-01-20 Institutet för hållbar stadsutveckling är under utveckling och snart har det gått ett år sedan Linda Lill tillträdde som ny föreståndare. Hennes första tid har präglats av att lära känna verksamheten, teamet och styrelsen samt att försöka göra verksamheten än mer forskningsanknuten. Här svarar hon på några korta frågor.

foto Linda Lill

 

 

 

 

 

 

Vad menas med mer forskningsanknuten?
– Sedan Malmö högskola blev Malmö universitet är kraven på forskningsanknytning högre och även kraven på hur vi formulerar våra uppdrag. En följd av detta är att vi under 2019 utlyste våra tre tjänster som gränsgångare inom Malmö universitet. Det är ett uppdrag som ska motsvara 30 procent av en heltid, som man söker och tilldelas på två år. De som fått dessa tjänster har i sin ansökan gjort en plan för sin forskning för den här tiden och för hur forskning kan bidra till att göra Malmö till en mer hållbar stad. Så tydligt uttryckt var det inte förut.

Under hösten arrangerade institutet två event, berätta om dem!
– I november bjöds ett antal höga chefer inom Malmö stad och Malmö universitet in för att lära känna oss och vår verksamhet bättre. Vi pratade lite om vår historia, var vi står i dag och några av gränsgångarna berättade om pågående projekt. Så hade vi en öppen diskussion där vi fick många kloka tankar och inspel. I början av december hade vi ett liknande event, där vi bjöd in en bredare publik. Det jag bland annat bär med mig från de här träffarna är de tankar som kom upp om Malmös fortsatta tillväxt till samt hur vi skulle kunna involvera politikerna i vårt arbete.

Vad händer under 2020?
– En stor satsning är att vi ska försöka fokusera på området Järnvägsverkstäderna i Kirseberg, där staden redan gör ett antal satsningar. Här vill vi försöka kraftsamla och se i vilken mån våra gränsgångare kan kopplas till det som sker här. Det hade varit spännande att kunna engagera så många som möjligt av oss i teamet kring detta och se vad vi kan åstadkomma tillsammans. Jag kommer också att vara workshopledare tillsammans med kollegor från både staden och universitetet, som ett led i arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal mellan Malmö stad och Malmö universitet.

Hur känns det för egen del?
– Det känns mycket bra! Jag trivs i min roll och ser fram emot att kunna vara med och ta vår verksamhet vidare framåt. Nu känner jag mig varm i kläderna och redo att, tillsammans med gränsgångarna, visa vilka vi är och vad vi kan uträtta tillsammans!

Här kan du ladda ned broschyren Samverkan för ett hållbart Malmö (Pdf 768 kB).