Stadsutvecklingspodden

Välkommen till podden där forskare och praktiker samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare, Agneta Nordin leder samtalen och Umami står för produktionen.

Här kan du lyssna på Stadsutvecklingspodden. (Extern länk till Anchor.)

GRÖNA PLATSERS BETYDELSE I DEN VÄXANDE STADEN
Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer?

Hör Agneta Nordin samtala med Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad), och Ebba Lisberg Jensen (docent i humanekologi vid Malmö universitet).

HÅLL LÅGAN LEVANDE – OM MEDMÄNSKLIGHET
Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den akuta krisen lagt sig?

Hör Agneta Nordin i ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet).

BARNENS RÄTT I STADEN
Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling?

Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).  

RÖRELSE I MALMÖ – TRANSPORTER OCH FYSISK AKTIVITET
Hur planeras det för ökad rörelse och aktivitet bland Malmös medborgare? Och hur kan universitetet vara med och bidra till detta? 

Hör Agneta Nordin samtala med Jesper Nordlund (trafikplanerare i Malmö stad) och Karin Book(universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet).