Stadsutvecklingspodden

Välkommen till podden där forskare och praktiker samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare, Agneta Nordin leder samtalen och Umami står för produktionen.


GRÖNA PLATSERS BETYDELSE I DEN VÄXANDE STADEN

Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer?

Hör Agneta Nordin samtala med Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad), och Ebba Lisberg Jensen (docent i humanekologi vid Malmö universitet).

Lyssna här!


HÅLL LÅGANDE LEVANDE – OM MEDMÄNSKLIGHET

Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den akuta krisen lagt sig?

Hör Agneta Nordin i ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet).

Lyssna här!


BARNENS RÄTT I STADEN

Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling? Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).  

Lyssna här!