Stadsutvecklingspodden

Välkommen till podden där forskare och praktiker samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare, journalist Agneta Nordin leder samtalen och Umami Produktion står för produktionen.

Här kan du lyssna på Stadsutvecklingspodden. (Extern länk till Anchor.)

GRÖNA PLATSERS BETYDELSE I DEN VÄXANDE STADEN
Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer?

Hör Agneta Nordin samtala med Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad), och Ebba Lisberg Jensen (docent i humanekologi vid Malmö universitet).

HÅLL LÅGAN LEVANDE – OM MEDMÄNSKLIGHET
Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den akuta krisen lagt sig?

Hör Agneta Nordin i ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet).

BARNENS RÄTT I STADEN
Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling?

Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).  

RÖRELSE I MALMÖ – TRANSPORTER OCH FYSISK AKTIVITET
Hur planeras det för ökad rörelse och aktivitet bland Malmös medborgare? Och hur kan universitetet vara med och bidra till detta? 

Hör Agneta Nordin samtala med Jesper Nordlund (trafikplanerare i Malmö stad) och Karin Book (universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet). 

UTAN SOCIAL HÅLLBARHET NÅR VI INGA KLIMATMÅL
Hur hänger den sociala och den ekologiska hållbarheten ihop? Och hur skapar vi social hållbarhet i Malmö, så att vi kan hjälpas åt att nå de globala klimatmålen? 

Hör Agneta Nordin samtala med Tapio Salonen (professor i socialt arbete vid Malmö universitet) och Jörgen Andersson (från Framtidens hus i Lindängen, Malmö stad).

KLIMATSMART BYGGANDE – OM SAMARBETE FÖR ATT NÅ MÅLEN
Vad menas med klimatsmart byggande och hur samarbetar vi för att hitta hållbara lösningar?

Om det samtalar Agneta Nordin med Caroline Wigren Kristoferson (innovationsforskare och professor i Urbana studier vid Malmö universitet) och Josephine Nellerup (stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad).

VÄSTRA HAMNENS BETYDELSE FÖR MALMÖ – 20 ÅR EFTER BO01
Bo01 byggdes för att bli världens mest hållbara stadsdel. Blev den det? Och hur skapar vi modiga klimatmål i dag och framåt?

Om det samtalar Agneta Nordin med Karin Grundström (professor i arkitektur vid Malmö universitet) och Per-Arne Nilsson (strateg på miljöförvaltningen, Malmö stad).

INDUSTRIBYGGNADERS VÄRDE OCH ROLL I EN STAD
Hur beräknas värdet för industribyggnader? Och vem avgör var de ska placeras eller hur de ska användas?

Lyssna på ett samtal mellan Agneta Nordin, Birgitta Vitestam (doktor i företagsekonomi och forskare vid Malmö universitet) och Olof Martinsson (stadsarkivarie i Malmö stad).