Stadsutvecklingspodden

Välkommen till podden där forskare och praktiker/tjänstepersoner samtalar om hållbar stadsutveckling. Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö är avsändare, journalist Agneta Nordin leder samtalen och Umami Produktion står för produktionen.

Här kan du lyssna på alla avsnitt av Stadsutvecklingspodden. (Extern länk till Anchor/Spotify for Podcasters.)

HUR BLIR VI BÄTTRE PÅ ATT SAMVERKA?

I den här podden pratar vi ofta om vikten av samverkan över sektorsgränser. Men varför är det så svårt, vilka är utmaningarna och hur blir vi bättre? Hör Agneta Nordin samtala om just det med Anna Seravalli, designforskare vid Malmö universitet och Priyanka John, som har arbetat länge inom civilsamhället. 

KAN SAMVERKAN FÖRÄNDRA OTRYGGA BOSTADSOMRÅDEN OCH I SÅ FALL HUR?

BID står för boende, integration och dialog. Det är också ledorden bakom arbetet med att göra Sofielund i Malmö till ett tryggare bostadsområde. Nu står Möllevången näst på tur. Hör Agneta Nordin samtala med Jeanette Berga från BID Malmö och Jennie di Rocco, doktorand i kriminologi på Malmö universitet.  

HUR KAN KULTURENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR ARBETAS IN I STADSPLANERING?

Malmö stad har precis genomfört sin första kulturlivsanalys, i Rosengård. Vad är ens kulturlivsanalys och hur kan den användas? Hör Agneta Nordin samtala om detta med Philip Tanimura från Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad och Per Möller, Institutionen för konst, kultur och kommunikation på Malmö universitet. 

SOMMARGATOR – MED FOKUS PÅ FOTGÄNGARE OCH FOLKLIV

Malmös första sommargata lanserades 2017, på Friisgatan. I dag finns det några till och även ett sommartorg. Hör Agneta Nordin prata om hur sommargatorna används och varför de finns – tillsammans med Emmi Sundén, projektledare för Malmö stads sommargator och Elise Aldén, arkitekt och lärare på Malmö universitet. 

TILLVÄXTKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT – EN STAD, TVÅ BERÄTTELSER

Efter två års arbete är Tillväxtkommissionen uppdrag slutfört. Vad går att utläsa ur slutrapporten och vad händer nu? Hör Agneta Nordin samtala om det med kommissionens ordförande Martin Andersson och kommissionens huvudsekreterare Kristina Olsson

KAN SAMVERKAN GÖRA BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN MER KLIMATSMART?

Vad är LFM30? Kan samarbetet mellan medlemmarna och med forskare ge ökade möjligheter att nå klimatmålen? Hör Agneta Nordin samtala med Rikard Sjöqvist, styrelseledamot i LFM30, Karin Staffansson Pauli, lektor i fastighetsvetenskap på Malmö universitet och Lotta Strömgren Jönsson, styrelseordförande för Centrum för fastighetsföretagande, CFFF. 

HUR KÄNNS DET ATT VÄXA UPP I ETT UTSATT OMRÅDE?

Hur påverkas du av att bo i ett utsatt område – under uppväxten och resten av livet? Och hur kan mönster brytas? Hör Agneta Nordin samtala med Nicolas Lunabba från Helamalmö och Anna-Karin Ivert, kriminolog och forskare på Malmö universitet. 

HUR SKAPAR VI ETT MER CIRKULÄRT SAMHÄLLE?

Vad är egentligen cirkulär ekonomi? Och varför är det så svårt att ändra våra beteenden – vad krävs för att skapa förändring på bred front? Hör Agneta Nordin lyfta dessa och andra frågor med Emma Börjesson, projektledare på Malmö stad och Fredrik Björk, universitetslektor på Malmö universitet. 

VATTNETS BETYDELSE I EN HÅLLBAR STAD
Vem ansvarar egentligen för vad när det gäller Malmös vattenhantering? Och hur kan vi återbruka vatten och börja tänka mer hållbart och cirkulärt? Det är några av de frågor som Agneta Nordin lyfter med Kristina Hall, projektledare på VA SYD och Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund. 

VILKEN ROLL KAN CIVILSAMHÄLLET SPELA FÖR ATT BYGGA TILLIT?
Kan tillit bidra till tillväxt? Och vilken roll spelar civilsamhället i dessa processer? Om det samtalar Agneta Nordin med Susanne Wallman Lundåsen, statsvetare och docent vid Linköpings universitet, Tom Roodro, utvecklingssekreterare i Malmö stad och Jeanette Berga, från Föreningscenter Nobelvägen 21 och medlem i Tillväxtkommissions råd med civilsamhället.

HUR BLIR VI BÄTTRE PÅ ÅTERBRUK AV BYGGMATERIAL?
Intresset för att återvinna byggmaterial ökar, men det är fortfarande billigare att slänga än att återvinna. Varför är det så och hur kan utvecklingen bli mer hållbar? Hör Agneta Nordin samtala med Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg i Malmö stad och Mats Persson, lektor i byggteknik vid Malmö universitet.

TILLVÄXTKOMMISSIONEN GÅR IN I NY FASVAD INNEBÄR DET?
Nu tar kommissionen inkomna rapporter och kunskap vidare – hur ser arbetet ut framåt? Hör Agneta Nordin samtala med Martin Andersson, kommissionens ordförande, Vlora Makolli, kommissionär och Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad. De betonar bl a vikten av dialog, ungas avtryck och yrkesutbildningens förutsättningar.

KULTURENS ROLL FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Varför är kultur viktigt för stadsutveckling och vad kan den spela för roll framöver? Hur kan vi göra mer plats för kultur och kulturskapande i våra stadsrum? Om det pratar Agneta Nordin med Maria Hellström Reimer, konstnär och professor i design i teori och praktik vid Malmö universitet och Carolina Olsson, kulturlots, Malmö stad.

NYA SÄTT ATT SE PÅ INTEGRATION
Vad är en superdiversifierad stad och vad kan det betyda för Malmö? Hör Agneta Nordin samtala med Erica Righard (socionom och bitr professor, Institutionen för socialt arbete och MIM, Malmö universitet), Hélène Barnekow (ledarskapskonsult och kommissionär i Tillväxtkommissionen) och Lisbeth Gyllander Torkildsen (kvalitets- och utvecklingschef, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad).

ÄR DET DAGS FÖR ETT MILJONPROGRAM 2.0?
Vem ansvarar för att göra det enklare att komma in på bostadsmarknaden – staten eller kommunerna? Vilka lösningar finns redan och vilka är möjliga att utveckla? Hör Agneta Nordin samtala med Martin Grander (forskare vid Malmö universitet) och Marie Thelander Dellhag (vd för MKB).

JÄMLIK HÄLSA – INNOVATION PÅ MEDBORGARNAS VILLKOR
Vad innebär jämlik hälsa och hur uppnår vi det? Kan vi rent av få fler att må bättre genom nya sätt att arbeta och tänka?  Hör Agneta Nordin samtala med Margareta Rämgård (docent vid Malmö universitet samt forsknings- och projektledare) och Hajnalka Fatah (hälsofrämjare i Lindängen) om satsningen Jämlik hälsa.

GENUSKODADE PLATSER – TJEJERS VARDAGSLIV ÄR ANGELÄGET
Varför är vissa av Malmös offentliga platser otrygga att vistas på för tjejer? Och vad behöver hända för att det ska förändras? Hör Agneta Nordin samtala med Johanna Sixtensson (lektor på Malmö universitet) och Duha Al-Taay (student och medlem i Tillväxtkommissionens ungdomsgrupp).

HUR PÅVERKAS VÅRA STÄDER NÄR HANDELSMÖNSTREN ÄNDRAS?
Näthandeln ökar, köpcentrum placeras i städernas utkanter och i stan gapar många butikslokaler tomma. Hur påverkas vi och hur ser Malmö ut om tio år? Om det pratar Agneta Nordin med Malin Sundström (docent på Malmö universitet), Patrik Widerberg (strateg på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad) och Pia Sandin (vd på Malmö Citysamverkan).

UPPDRAG: ATT FÅ MALMÖ ATT VÄXA HÅLLBART
Vad är egentligen Malmö Tillväxtkommission, vilket uppdrag har den och vad kan vi förvänta oss framöver? Hör Agneta Nordin samtala med tre av kommissionärerna: Martin Andersson, (professor i industriell ekonomi på BTH), Anna Heide (affärsutvecklingschef på Trianon) och Tue David Bak (vd för Greater Copenhagen).

INDUSTRIBYGGNADERS VÄRDE OCH ROLL I EN STAD
Hur beräknas värdet för industribyggnader? Och vem avgör var de ska placeras eller hur de ska användas? Lyssna på ett samtal mellan Agneta Nordin, Birgitta Vitestam (doktor i företags-ekonomi och forskare vid Malmö universitet) och Olof Martinsson (stadsarkivarie i Malmö stad).

VÄSTRA HAMNENS BETYDELSE FÖR MALMÖ – 20 ÅR EFTER BO01
Bo01 byggdes för att bli världens mest hållbara stadsdel. Blev den det? Och hur skapar vi modiga klimatmål i dag och framåt? Om det samtalar Agneta Nordin med Karin Grundström (professor i arkitektur vid Malmö universitet) och Per-Arne Nilsson (strateg på miljöförvaltningen, Malmö stad).

KLIMATSMART BYGGANDE – OM SAMARBETE FÖR ATT NÅ MÅLEN
Vad menas med klimatsmart byggande och hur samarbetar vi för att hitta hållbara lösningar? Om det samtalar Agneta Nordin med Caroline Wigren Kristoferson (innovationsforskare och professor i Urbana studier vid Malmö universitet) och Josephine Nellerup (stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad).

UTAN SOCIAL HÅLLBARHET NÅR VI INGA KLIMATMÅL
Hur hänger den sociala och den ekologiska hållbarheten ihop? Och hur skapar vi social hållbarhet i Malmö, så att vi kan hjälpas åt att nå de globala klimatmålen? Hör Agneta Nordin samtala med Tapio Salonen (professor i socialt arbete vid Malmö universitet) och Jörgen Andersson (från Framtidens hus i Lindängen, Malmö stad).

RÖRELSE I MALMÖ – TRANSPORTER OCH FYSISK AKTIVITET
Hur planeras det för ökad rörelse och aktivitet bland Malmös medborgare? Och hur kan universitetet vara med och bidra till detta? Hör Agneta Nordin samtala med Jesper Nordlund (trafikplanerare i Malmö stad) och Karin Book (universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet). 

BARNENS RÄTT I STADEN
Från och med 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Hur kan vi lyssna på barnen när det gäller stadsutveckling? Hör Agneta Nordin samtala med Philip Tanimura (samhällsplanerare i Malmö stad) och Tove Samzelius (doktor i socialt arbete som arbetar med kunskapsutveckling för Rädda Barnen).  

HÅLL LÅGAN LEVANDE – OM MEDMÄNSKLIGHET
Vilka drivkrafter ligger bakom viljan att hjälpa en medmänniska och hur håller vi lågande levande även när den akuta krisen lagt sig? Hör Agneta Nordin i ett samtal med Lena Wetterskog Sjöstedt (chef för Skånes Stadsmission) och Carin Cuadra (professor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet).

GRÖNA PLATSERS BETYDELSE I DEN VÄXANDE STADEN
Vad menas med gröna platser, varför behövs de och hur skapar vi rum för dem i våra växande städer? Hör Agneta Nordin samtala med Marcus Horning (stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad), och Ebba Lisberg Jensen (docent i humanekologi vid Malmö universitet).