Linda går vidare – efter fyra händelserika år 

Den 1 mars 2019 tog Linda Lill över som föreståndare för Institutet för hållbar stadsutveckling. Fyra år senare återgår hon till sitt arbete som lektor i socialt arbete på Malmö universitet. Hon är stolt över vad hon och kollegorna har uträttat och mycket tacksam för allt hon har lärt sig.

Hur har institutet utvecklats under de här åren?
– Det är mycket som har hänt. En stor förändring är att har vi har formaliserat gränsgångarnas inriktning. I dag arbetar de i forskningsbaserad samverkan, vilket är en stor skillnad jämfört med innan. Universitetet har rekryterat gränsgångare/forskare som arbetar enligt deltagarbaserade forskningsmetoder. De arbetar allihop aktivt med hållbar stadsutveckling, ute på fältet. Tillsammans med gränsgångarna från staden har de arbetat fokuserat i olika projekt inom Malmö stad. Förut arbetade gränsgångarna mer övergripande och involverade fler aktörer än vi gör i dag. 

– Vi har, med andra ord, trattat ned vår verksamhet. Vi arbetar mer ”på golvet eller i praktiken” och är aktivt involverade i olika projekt inom Malmö stad. Utifrån projekten kan vi sedan publicera och sprida konkreta resultat på flera sätt: via vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga rapporter, filmer, workshopar, podd-avsnitt eller forskningscirklar. Jag skulle vilja beskriva vårt arbetssätt som kunskapsutveckling i samproduktion. Vi arbetar inte i det stora, utan i det lilla. I det som händer i och angår Malmö.

– Något som inte går att utelämna är att två av mina fyra år på institutet har präglats av covid-pandemin. Precis som alla andra tvingades vi snabbt ställa om till att arbeta digitalt. Utöver att vi höll våra interna möten digitalt så valde vi att starta Urbana samtal, en digital samtalsserie. Vi startade också Stadsutvecklingspodden, som nu har funnits i två år. Via podden har vi nått väldigt många lyssnare och lärt oss mycket! I stället för att arrangera konferenser och frukostmöten hittade vi nya sätt att kommunicera på. Jag är väldigt glad att vi vågade prova!

– Trots att vi arbetat mycket digitalt så har vi lyckats hitta många täta samarbeten oss emellan. En tydligt följd av detta är att vi har skrivit en mängd gemensamma forskningsansökningar, med en mycket hög täckningsgrad. Utan vårt nära samarbete tror jag inte att vi hade lyckats får igenom så många forskningsansökningar, som nu övergår till konkreta forskningsprojekt i samverkan mellan staden och universitetet.

Vad är du mest stolt över?
– Att vi har lyckats samarbeta i samverkan om jätteviktiga frågor i Malmö!

Vad kunde ha gjorts annorlunda?
– Vi borde ha förankrat våra projekt ännu tydligare i stadens planer för hållbar stadsutveckling. Då hade vi nått en större medvetenhet för vårt arbete.

Under 2022 har institutets arbete utretts. Vad hoppas du att det ska leda till?
– Jag hoppas att utredningen ska leda till att institutets arbete kan ske i mer tydliga teman, som går att arbeta med över tid och även går att koppla till den europeiska satsningen UNIC. Då kan institutets arbete skalas upp mot andra universitet och städer som har liknande förutsättningar som Malmö. Det vill säga postindustriella städer med en hög nivå av migration och fattigdom. Exempel på teman som institutet skulle kunna arbeta med är klimatmedveten livsstil, klimatneutralt byggande och hållbar mathållning i offentlig sektor.

Vad har de här åren lärt dig?
– Jag har lärt mig otroligt mycket! Jag har bland annat lärt mig mer om byggbranschen och dess stora klimatpåverkan. Det har varit oerhört lärorikt. Jag har också fått större insikt i den sociala dimensionens betydelse för hållbar stadsutveckling. Vi måste involvera människorna i staden och öka deras medvetenhet om de hållbara frågorna för att lyckas. Jag har också lärt mig hur viktigt det är med tillit och förtroende för att få samverkan att fungera. 

– Slutligen har jag skaffat mig mer mod. Vi startade en podd utan att riktigt veta hur det skulle gå. För mig som var van att kommunicera mest akademiskt kändes det ovant. Men jag är glad att jag vågade pröva! De här åren har hjälpt mig bli en bättre föreläsare, forskare, lärare och ledare. De har också hjälpt mig att våga ta in hela verkligheten, inte bara den akademiska. Det är jag glad för. Jag har fått ett bättre självförtroende och har haft en toppen-resa!