Vad betyder kultur för hållbar stadsutveckling?

Varför är kultur viktigt för en stad och för människorna som bor där? Och vad händer när kulturen är frånvarande, som under en pandemi? Om det handlade det digitala Urbana samtal som Institutet för hållbar stadsutveckling arrangerade den 15 september 2021.

Detta var det tredje i raden av Urbana samtal, en ny samtalsserie som institutet startade i våras. Det är också det samtal som hittills lockat flest att anmäla sig. Inledningsvis såg vi alla på en film om just detta ämne, som institutet producerade under vintern och våren 2020–2021. 

Här kan du se filmen.

Därefter delade vi in oss i flera mindre grupper, för att samtala om kulturens betydelse för hållbar stadsutveckling. Bland deltagarna fanns framför allt medarbetare inom Malmö stad och Malmö universitet, men även kollegor från andra sektorer och städer; alla med ett intresse för stadsutveckling. 

Några av deltagarna arbetade inom Malmös bibliotek. Deras vardag handlar till viss del om att ge plats för kulturella evenemang och aktiviteter; ett uppdrag som i princip har försvunnit under pandemin. När allt nu sakta öppnar upp, märker personalen att många längtansfullt söker sig tillbaka till biblioteken. 

En annan person konstaterade att hon under pandemin insett vikten av offentlig konst i stadsrummet; utomhus och tillgänglig för alla. Detta hade hon inte reflekterat över innan.

Många nämnde också de nya, ofta digitala, vägar som de prövat under pandemin. För att återgå till biblioteksexemplet så har en del bibliotek börjat arrangerat digitala biblioteksvisningar för förskoleklasser. ”En digital biblioteksvisning tar bort tröskeln till det fysiska biblioteket och gör det enklare att sedan komma hit”, sa en av deltagarna.

Kulturens frånvaro verkar ha gjort något med de flesta av oss. Längtan efter möten, gemenskap och upplevelser har varit stor. Att det har påverkat kulturutövare och kulturinstitutioner behöver knappt sägas. Hur vi tar oss tillbaka till vår ”nya vardag” återstår att se. De etablerade institutionerna ligger i startgroparna för att öppna upp på nytt. Hur det går för stadens mindre scener och aktörer återstår att se.