Litteraturlista

Om varför vi behöver samverkan för att skapa vackra, hållbara och demokratiska städer: 

Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1974). Wicked problems. Man-made Futures26(1), 272-280.

Evans, J., Karvonen, A., & Raven, R. (2016). The experimental city. Routledge.

Om samverkan för att skapa vackra, hållbara och demokratiska städer:  

Fainstein, S. S. (2014). The just city. International journal of urban Sciences18(1), 1-18.

Healey, P. (2020). Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. Bloomsbury Publishing.

Harvey, D. (2003). The right to the city. International journal of urban and regional research27(4), 939-941.

Hughes, S., & Hoffmann, M. (2020). Just urban transitions: Toward a research agenda. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change11(3), e640.

Om olika världar samt olika sätt att jobba och tänka: 

Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction. STEP Leadership Workshop. 

Om samverkans centrala element: 

Gardner, D. (2005). Ten lessons in collaboration. Online journal of issues in nursing10(1).
  
Gregory, J. (2003). Scandinavian approaches to participatory design. International Journal of Engineering Education19(1), 62–74. 

Perrault, E., McClelland, R., Austin, C., & Sieppert, J. (2011). Working together in collaborations: Successful process factors for community collaboration. Administration in social work35(3), 282–298.

Om att gränsgå mellan olika världar: 

Ernits, H. (2018). Omgiven av gränsgångare: Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor.

Om styrkeförhållanden:

Pease, B. (2021). Undoing privilege: Unearned advantage and systemic injustice in an unequal world. Bloomsbury Publishing.

Om vikten av organisatoriska aspekter och styrningsaspekter för samverkan: 

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. Public administration review66, 20–32.

Om svårigheten att hantera och förändra organisationer, värderingar och strukturer:

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: Addison Wesley.  

Senge, P. M. (1990). The art and practice of the learning organization. Currency Doubleday.

Om att utmana och följa interna värderingar och strukturer: 

Seravalli, A., & Witmer, H. (2021). (Service) Design and organizational change: balancing with translation objects. International Journal of Design15(3), 73–86.

Om lärande inom och för hållbara transformationer: 

Bouwen, R., & Taillieu, T. (2004). Multi‐party collaboration as social learning for interdependence: Developing relational knowing for sustainable natural resource management. Journal of community & applied social psychology14(3), 137–153.

Wals, A. E. (Ed.). (2007). Social learning towards a sustainable world: Principles, perspectives, and praxis. Wageningen Academic Publishers.

Norström, A. V., Cvitanovic, C., Löf, M. F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., … & Österblom, H. (2020). Principles for knowledge co-production in sustainability research. Nature sustainability3(3), 182-190.

Om att lära sig på tvärs:

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of educational research81(2), 132-169.

Att sätta i gång inlyssnande och tolkning: 

Rosenberg, M. B. (2002). Nonviolent communication: A language of compassion. Encinitas, CA: Puddledancer press.

Om vikten av inlyssnande för inkluderande och demokratiska processer: 

Bickford, S. (1996). The dissonance of democracy: Listening, conflict, and citizenship. Cornell University Press.

Dobson, A. (2012). Listening: The new democratic deficit. Political studies60(4), 843–859.

Om översättningsteori:

Røvik, K. A. (2016). Knowledge transfer as translation: Review and elements of an instrumental theory. International Journal of Management Reviews18(3), 290–310.

Callon, M. (1984). Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. The sociological review32(1_suppl), 196–233.

Om att kombinera lärande och testande: 

Norström, A. V., Cvitanovic, C., Löf, M. F., West, S., Wyborn, C., Balvanera, P., … & Österblom, H. (2020). Principles for knowledge co-production in sustainability research. Nature sustainability3(3), 182-190.

Beukers, E., & Bertolini, L. (2021). Learning for transitions: An experiential learning strategy for urban experiments. Environmental Innovation and Societal Transitions40, 395–407.

Scholl, C., Eriksen, M. A., Baerten, N., Clark, E., Drage, T., Essebo, M., … & Wlasak, P. (2017). Guidelines for urban labs. Retrieved from: https://adk.elsevierpure.com/ws/portalfiles/portal/61301561/Scholl_et_al_2017_GUIDELINESforURBAN_LABS_URBExp_FINAL.pdf