Fem frågor till Karin Staffansson Pauli, Malmö universitet

Vilken är din titel/funktion och vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag är universitetslektor i fastighetsvetenskap, på Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Jag undervisar på programmet Fastighetsföretagande och handleder studenter som skriver examensuppsatser både på det programmet och på programmet Fastighetsförmedling. Jag är också forskare. Dessutom är jag utvecklingsledare för Centrum för fastighetsföretagande, ett samarbete mellan Malmö universitet, Lunds Tekniska Högskola och fastighetsbranschen i södra Sverige.

Varför är du gränsgångare och vilka mervärden tillför det i ditt arbete?
– Jag ser rollen som gränsgångare som en hävstång in i min forskning. Att få möjlighet att samverka direkt in i Malmö stad – dels via gränsgångarkollegor, dels med andra inom staden – ger mervärde och vidgar perspektiven för mig. Det tillför också mycket i min undervisning. 

Vilka projekt arbetar du just nu med inom institutet?
– Jag arbetar med ett nytt projekt som heter Kulturljudzon Sofielund, där jag bland annat samarbetar med gränsgångarkollegan Amir Ghotaslou och hans kulturlotskollega Carolina Olsson. Projektet handlar om dialog mellan Malmö stad och fastighetsägare i Sofielund. Kulturljudzonen är ett fantastiskt kreativt område. Vi har precis inlett vårt arbete och det känns jättespännande! Jag har också varit med och skrivit en forskningsansökan till KK-stiftelsen som handlar om ”Utbildning i samverkan för en klimatpositiv bygg- och fastighetsbransch.”

Varför behövs Institutet för hållbar stadsutveckling?
– Det behövs för att vi ska komma i gång ordentligt med mer forskning mellan staden och universitetet. Att öka mängden forskningssamarbeten och skriva fler gemensamma forskningsansökningar ser jag som ett tydligt syfte för oss. Det gynnar både universitetet och staden.

Vilket är de största utmaningarna med samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet? Och hur ser bra samverkan ut enligt dig?
– Det jag ser som utmaningar är att både organisationsformerna och logistiken skiljer sig ganska mycket åt mellan staden och universitetet. En annan utmaning är att det gäller att hitta rätt personer i alla samverkansprojekt; personer som kan matcha varandra och se till att det händer saker. Det gäller också att hela tiden hitta intressanta och innovativa frågeställningar att arbeta med. Det jag hoppas att vår samverkan ska leda till är att vi tillsammans hittar innovativa lösningar och nya sätt att se saker på. För mig som forskare är det både viktigt och roligt att samarbeta med praktiker. Av dem får jag massa input som jag inte hade fått annars.