Fem frågor till Malin Idvall, Malmö universitet

Vilken är din titel/funktion och vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag är det administrativa stödet inom institutet. Tillsammans med föreståndare Linda Lill och kommunikatör Lotta Solding jobbar jag också med planering och genomförande av olika delar av vår verksamhet, till exempel våra poddavsnitt och Urbana samtal. Jag hjälper också till att sprida information om våra event.

Hur ser du på din roll inom institutet?
– Mitt arbete går i stort ut på att institutets verksamhet ska fungera så smidigt som möjligt, både inom teamet och gentemot styrelsen. Delar av mina arbetsuppgifter utfördes tidigare av vår föreståndare eller av någon av gränsgångarna. Inrättandet av min tjänst har därför frigjort tid för dem, så att de kan fokusera på sina uppdrag.

Vad tillför arbetet inom institutet till ditt övriga arbete på Malmö universitet?
– Jag har jobbat många år inom Malmö högskola och sedan oktober 2020 på Malmö universitet. Det är fantastiskt att se hur mitt nätverk inom akademin har växt under dessa år. Mitt engagemang inom institutet utökar nu mitt nätverk ytterligare med personer från Malmö stad, vilket är väldigt stimulerande.

Vilket är det bästa respektive den största utmaningen när det gäller samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet?
– Det är väldigt intressant för det ger nya perspektiv och kunskaper. Utmaningen i pandemitider kan vara tekniken – eftersom Malmö universitet och Malmö stad har lite olika lösningar för digitala möten. Men övning ger färdighet och vi har blivit riktigt bra på digitala möten. Fast det är roligt att vi nu kan ses på riktigt också.