Kalendarium hösten 2020

Under hösten 2020 arrangerar Institutet för hållbar stadsutveckling inga publika evenemang, på grund av den rådande pandemin. Vi kommer däremot att delta i två digitala event, som det går bra att anmäla sig till.

Snacka med (egen) macka 18 november

Pernilla Ouis från Malmö universitet och Jonna Sandin Larkander från stadsbyggnadskontoret berättar om det forskningscirkelarbete som Institutet för hållbar stadsutveckling bedrev under 2019 på temat ”Lokala gemenskapers betydelse för hållbar stadsutveckling”.

Lokala gemenskapers betydelse för hållbar stadsutveckling
När: 18 november kl. 12.00 – 13.00.
Plats: Teams. En länk kommer via mail före föreläsningen.

Ämnet är en naturlig fortsättning på institutets förra forskningscirkel, som handlade om hur vi skapar inkluderande offentliga rum. En av slutsatserna från det arbetet var att Malmö stad inte på egen hand kan aktivera stadens platser. Initiativ behöver komma från många lokala gemenskaper, för att vi tillsammans ska kunna skapa levande och inkluderande mötesplatser i staden över tid.
Begreppet lokala gemenskaper användes i cirkelarbetet för att fånga inte bara det formellt organiserade föreningslivet, utan även mindre organiserade grupper som vill utveckla en fysisk plats i staden. Både Malmö stad och Malmö universitet har lång erfarenhet av att samarbeta med olika typer av lokala gemenskaper i stadsutvecklingsprojekt, men det finns sällan möjlighet att förutsättningslöst dela erfarenheter och lärdomar i sammanhang som samlar både forskare och praktiker på det sätt som skett i inom ramen för detta forskningscirkelarbete.

Anmälan sker via mail till Lotta Hansson, kommunikatör på stadsbyggnadskontoret: lotta.hansson@malmo.se