Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för Institutet för hållbar stadsutveckling:

Johan Emanuelson, styrelseordförande
Avdelningschef, Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad
Telefon 040-34 23 46
johan.emanuelson@malmo.se

Annika Olsson
Prefekt på Institutionen för konst, kultur och kommunikation, 
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon 040-665 76 78
annika.olsson@mau.se

Linda Johansson
Chef för Enheten för strategi och kvalitet,
Kulturförvaltningen, Malmö stad
Telefon 0734-43 96 90
linda.johansson@malmo.se

Per Hillbur
Prorektor,
Malmö universitet
Telefon 040-665 80 31
per.hillbur@mau.se

Katja Frid
Prefekt på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik,
Fakulteten för teknik och samhälle
Malmö universitet
Telefon 040-665 82 04
katja.frid@mau.se

Sofie Holmkvist
Avdelningschef, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon  
sofie.holmkvist@malmo.se