Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för Institutet för hållbar stadsutveckling:

Sara Bjärstorp
Prefekt vid Institutionen för
Konst, kultur och kommunikation, 
Malmö universitet
Telefon 040-665 77 54
sara.bjarstorp@mau.se 

Johan Emanuelson, Styrelseordförande
Avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad
Telefon 040-34 23 46
johan.emanuelson@malmo.se

Per Hillbur
Prorektor,
Malmö universitet
Telefon 040-665 80 31
per.hillbur@mau.se

Sandra Jönsson
Föreståndare för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
och utvärdering, Malmö universitet
Telefon 040-665 76 04
sandra.jonsson@mau.se

Anna-Carin Mårtensson
Stabschef på Kulturförvaltningen,
Malmö stad
Telefon 0708-27 64 98
anna-carin.martensson@malmo.se

Per-Arne Nilsson
Strateg på Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon 070-658 99 51
per-arne.nilsson@malmo.se