Styrelse

Följande personer ingår i styrelsen för Institutet för hållbar stadsutveckling:

Sara Bjärstorp
Universitetslektor, Institutionen för
konst, kultur och kommunikation, 
Malmö universitet
Telefon 040-665 77 54
sara.bjarstorp@mau.se 

Katarina Carlsson
Senior Advisor Forskning och Utveckling
Kulturförvaltningen,
Malmö stad
Telefon 0733-34 49 50
katarina.carlsson@malmo.se

Johan Emanuelson, styrelseordförande
Avdelningschef, Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad
Telefon 040-34 23 46
johan.emanuelson@malmo.se

Per Hillbur
Prorektor,
Malmö universitet
Telefon 040-665 80 31
per.hillbur@mau.se

Sandra Jönsson
Föreståndare för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning
och utvärdering,
Malmö universitet
Telefon 040-665 76 04
sandra.jonsson@mau.se

Per-Arne Nilsson
Strateg, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon 070-658 99 51
per-arne.nilsson@malmo.se