Vernissage 29 april: Landscapes in Transition

Fredagen den 29 april har fotoutställningen Landscapes in Transition vernissage på Malmö universitet.

Utställningen har sin grund i en studie gjord för Institute of Urban Research (IUR) vid Malmö universitet. Joakim Nordqvist, gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) och anställd vid miljöförvaltningen på Malmö stad, har bidragit till studien genom att ge perspektiv utifrån Malmö stads miljöprogram. 

– Studien har pågått i en månads tid och sätter Malmö som stad under lupp. Den utforskar fotografiet som verktyg i strävan efter att sätta fingret på och begripliggöra vad förändringen av det urbana och stadsnära landskapet innebär för människan, för samhället och för miljön. Tillsammans med upphovspersonerna till utställningen har jag samtalat om miljöförvaltningens mål, roll och rådighet i de delar av Malmö som de har valt att undersöka, säger Joakim Nordqvist.

Vad?             Vernissagen för fotoutställningen Landscapes in Transition.
När?             Fredagen den 29 april kl. 15.00– 16.00. Utställningen pågår till den 29 maj. 
Var?             Malmö universitet, Niagara, våning 5 

Läs mer om projektet och utställningen här.