Team

Carin Cuadra
Professor, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 74 99
carin.cuadra@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Carin Cuadra.

Malin Idvall
Verksamhetsstöd
Institutionen för socialt arbete, 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40 665 87 35
malin.idvall@mau.se

Linda Lill, föreståndare
Lektor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40 – 665 77 73, +46 76-139 45 99
linda.lill@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Linda Lill.

Joakim Nordqvist
Klimatstrateg, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon: +46 70-846 87 73
joakim.nordqvist@malmo.se
Här kan du läsa en intervju med Joakim Nordqvist.

Jonna Sandin Larkander
Samhällsplanerare, Strategiavdelningen,
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
Telefon: +46 40-34 22 66
jonna.sandin.larkander@malmo.se
Här kan du läsa en intervju med Jonna Sandin Larkander.

Anna Seravalli
Lektor i design, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, 
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 727 44 55 24
anna.seravalli@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Anna Seravalli.

Fiona Winders
Utvecklingssamordnare, Kulturförvaltningen,
Malmö stad
Telefon: +46 76-633 89 41
fiona.winders@malmo.se
Här kan du läsa en intervju med Fiona Winders.

Birgitta Vitestam
Lektor, Institutionen för urbana studier,
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 76 13
birgitta.vitestam@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Birgitta Vitestam.
Här kan du läsa om Birgittas forskning på CFFF:s hemsida.