Team

Följande personer utgör teamet vid Institutet för hållbar stadsutveckling:

Birgitta Vitestam, tf föreståndare
Lektor i fastighetsvetenskap, Institutionen för urbana studier,
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 76 13
birgitta.vitestam@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Birgitta Vitestam.
Här kan du läsa om Birgittas forskning på CFFF:s hemsida.

Carin Cuadra
Professor, Institutionen för socialt arbete,
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40-665 74 99
carin.cuadra@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Carin Cuadra.

Amir Ghotaslou
Utvecklingssekreterare, Kulturförvaltningen,
Malmö stad
Telefon: +46 73 439 70 85
amir.ghotaslou@malmo.se
Här kan du läsa en intervju med Amir Ghotaslou.

Joakim Nordqvist
Klimatstrateg, Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Telefon: +46 70-846 87 73
joakim.nordqvist@malmo.se
Här kan du läsa en intervju med Joakim Nordqvist.

Anna Seravalli
Docent i design, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, 
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 727 44 55 24
anna.seravalli@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Anna Seravalli.

Karin Staffansson Pauli
Lektor i fastighetsvetenskap, Institutionen för urbana studier, 
Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40 665 72 33
karin.pauli@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Karin Staffansson Pauli.

Philip Tanimura
Samhällsplanerare, Stadsbyggnadskontoret,
Malmö stad
Telefon: +46 40-34 22 70
philip.tanimura@malmo.se
Här kan du läsa en intervju med Philip Tanimura.

Margareta Rämgård
Kulturgeograf och docent i vårdvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap.
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
Telefon: +46 40 665 74 36
margareta.ramgard@mau.se
Här kan du läsa en intervju med Margareta.